Recht op antwoord

Eind 2023 verschenen verschillende artikels die onze methode in een negatief daglicht hebben geplaatst. We voelen de noodzaak om ons standpunt helder en rechtvaardig naar voren te brengen.   

 

In ons recht op antwoord gaan we dieper in op de punten die in deze artikels zijn aangehaald. Onze intentie is om helderheid te brengen en eventele misverstanden weg te nemen.       

Een overzicht van de artikelen en recht op antwoord