Info

 

VKOH is een vzw met als belangrijkste  doelstellingen :

  • het consolideren, verdiepen, uitbreiden en verfijnen van het transdisciplinaire concept en de praktische toepassingen van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding;
  • het verspreiden en kenbaar maken van de theoretische uitgangspunten, de praktische werkwijze en de uitgebreide therapeutische en psychopedagogische toepassingsgebieden van de methode via o.a. publicaties, website, lezingen, studiedagen en colloquia, en wetenschappelijk onderzoek;
  • het organiseren van de opleidingen over de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding; het bevorderen van systematische interactie en uitwisseling met officiële begeleidingsinstanties (CLB e.d.), medische begeleiders (huisarts, kinderarts, psychiater), onderwijsverantwoordelijken, leerkrachten, ouderverenigingen, en op specifieke diagnoses gerichte organisaties en verenigingen (autisme, ADHD, hoogbegaafdheid,…);
  • het leggen van contacten met verwante theoretische en praktische benaderingen en methoden, o.a. door het organiseren van ontmoetingsdagen met toonaangevende vertegenwoordigers;
  • het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de leden van de vereniging; het verzorgen van contacten met officiële instanties.

 

Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van vzw VKOH. Het lidmaatschap is geldig voor één kalenderjaar.

Met uw lidmaatschap draagt u bij aan het promoten en profileren van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding.

 

Wat zijn de voordelen van uw lidmaatschap?

  • U kan de ontmoetingsdag van de VKOH gratis bijwonen.
  • U voldoet aan een belangrijke voorwaarde om opgenomen te worden in de therapeutenlijst.
  • U kan gratis advertenties plaatsen op de site
  • U kan ook eerder verschenen artikels uit de Tetraëder aankopen (kostendekkend).

 

U wordt lid door overschrijving van € 60 op het rekeningnummer BE85 2350 2580 1406 (BIC: GEBABEBB) met als vermelding :  lidgeld VKOH 2024 + 'uw naam'