Tetraëdermodel

van het gedragssysteem

Het typisch PERSOONGSERICHT PROFIEL van de integrale Kritische OntwikkelingsBegleiding (KOBH). Volgens Hendrickx

 Ons inspirerend kernperspectief en leidmotief

  • Elk kind is een unieke persoon, is autonoom en heeft altijd gelijk!
  • De integrale begeleiding vertrekt altijd vanuit het kind (persoon)

 

 Ons primair uitgangspunt voor analyse en begeleiding

  • Bestaansprioriteit v/h persoonlijk intentioneel levend lichaam
  • Het slurfpatroon als organiserende matrix van het levend lichaam
  • Ambigue lichaamservaring: ik ben en ik heb mijn lichaam

 

Ons salutogeen begeleidingsdoel: Optimaal rendement van het eigen systeem

  • Individuele optimaliteit via ‘educare’. Puer educandum (Langeveld)

 

Onze epigenetische kernstrategie: heroriënteren door lerend ontwikkelen

  • Begeleid leren via kritische ervaringen: Haalbaar - Begrijpelijk - Zinvol  ->  Uitdagend uitlokken

 

 Onze cognitieve focus: competent werkgeheugen: dynamisch, omvattend, talig

 

 Onze geïntegreerde persoonsrelatie: 1ste, 2de en 3de persoons-benadering

 

 

 

 

 

VKOH organiseert de basisopleiding in de begeleidingspraktijk volgens de KOBH-theorie : "DE INDIVIDUELE KRITISCHE ONTWIKKELINGSBEGELEIDING"

 

Binnen het structureel-dynamisch-hiërarchisch denkkader v/h Integrale tetraëdermodel en volgens de dynamiek van de Epigenetische en Orthogenetische ontwikkelingsprincipes

 

Vanuit de UNIEKE PERSOONLIJKE PROBLEEMSTELLING

  

Op basis van de thematisch gedifferentieerde probleemanalyse bron van de verklarende integrale probleemsynthese.

 

Gepersonaliseerd en geactualiseerd door de diepte-interpretatie van de objectieve lichaamstaal  

  

Geïnspireerd en verklaard door de axiale slurf-hypothese en de dyslateralisatie-hypothese