Kritische Ontwikkelingsbegeleiding

Gedrags-, leer- of vaardigheidsproblemen worden door de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding begrepen als symptomen van de ontredderde persoon. Behandeling van deze symptomen kan soms tijdelijk soelaas brengen maar is geen duurzame oplossing.

Daarom focust de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding niet op deze symptomen maar wel op de achterliggende structuren die bepalend zijn voor ons handelen, kennen en kunnen. Wanneer we zicht krijgen op het individueel gedragssysteem, dan kunnen we dit optimaliseren en elke persoon de mogelijkheid geven om zich duurzaam, volledig en optimaal te ontplooien. Op deze wijze kunnen we begeleiden naar een lichamelijk en psychologisch evenwicht, naar het herwinnen en verbeteren van de levenskwaliteit, het aanpassingsvermogen en de prestaties.

 

De kernidee van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding is dat ieder individu zichzelf ontwikkelt en pas echt geholpen kan worden indien de begeleiding aansluit bij wat hij nu is, kan en weet. Wij opteren voor een begeleiding die aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het individu in plaats van het indrillen van té moeilijke vaardigheden waardoor de frustrerende prestatiedruk alleen maar hoger wordt. 

Doelgroep

De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding kan aangewend worden voor elke fase in de persoonlijke ontwikkeling, van ongeboren kind tot bejaarde.

 

voor de geboorte (prenataal)

 • optimale ontwikkelingsstimulatie van embryo en foetus
 • verzachten en verhelpen van de typische klachten tijdens zwangerschap
 • bij de baby: vroegtijdige begeleiding
 • bij de huilbaby: voedingsproblemen, buikkrampen
 • bij vertraagde en afwijkende psychomotorische ontwikkeling
 • bij houdingsproblemen: slappe rug, scheefhals, scheel kijken
 • oprichtings-, kruip- en loopproblemen, billenschuiver
 • voetafwijkingen: klompvoet, voeten naar binnen, platvoetjes enz.
 • bij neuromotorische stoornissen (hersenletsel, spasticiteit)

bij peuter en kleuter

 • gemakkelijk vallen, evenwichtsangst
 • moeilijk aanleren van lichamelijke vaardigheden: (fietsen, zwemmen, balspel)
 • moeizaam aan- en uitkleden
 • onhandigheid, geen interesse voor tekenen, knutselen enz.
 • overdreven beweeglijk, ongeremd, ongedoseerd, dwingeland
 • contactproblemen, overdreven angstig en verlegen
 • eigenzinnigheid en koppigheid, negatieve controle en antigedrag

 

bij het lagere schoolkind

 • leerproblemen: schrijven, lezen en rekenen
 • concentratiestoornissen, afleidbaarheid
 • gebrek aan orde en overzicht, ziet geen verbanden, traag begrijpen
 • faalangst en onzekerheid
 • gebrek aan weerbaarheid en aanpassingsvermogen, (wordt gepest)
 • "schoolziekte": hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, angstdromen
 • afwijkend gedrag: bv, stotteren, nagelbijten, bedwateren, tics en dwanggedrag
 • hyperactiviteit en agressiviteit, storend in de klas
 • clownesk gedrag, nonchalance, opdringerigheid
 • afkeer van schools leren, schoolangst, school- en leermoeheid
 • overdreven leerinspanningen met duidelijk onderpresteren, uitputtingsverschijnselen, slaapstoornissen

 

bij de middelbare scholier en de student hoger onderwijs

 • hard werken met minimale resultaten
 • perfectionisme, frustratie, faalangst, gevoel van hopeloosheid en reddeloosheid
 • leermoeheid en motivatieverlies
 • minderwaardigheidscomplex, verlies van zelfrespect en zelfvertrouwen
 • verminderd sociaal contact
 • psychosomatische klachten

 

bij de volwassene

 • chronische vermoeidheid en uitputting, slaapproblemen
 • veralgemeende pijnen, gewrichtspijnen, hoofdpijn, buikpijn
 • gevoel van permanente overbelasting en overspanning, depressieve toestanden
 • incontinentie, schrijverskramp, schoonmaakwoede enz.
 • bij de bejaarden en hoogbejaarden
 • lichamelijke ongemakken en pijnen, aftakelende vaardigheid, geheugenzwakte
 • bewegings- en evenwichtsonzekerheid
 • slapeloosheid
 • maar ook: posttraumatische en postoperatieve functionele revalidatie

 

bij de (top)sporter en (top)manager

optimaliseren van de sportieve kwaliteiten en prestaties -optimaliseren van algemene coördinatie- en behendigheid, balgevoel, enz -economisch energieverbruik, betere uithouding -herstel na kwetsuur of operatie,

bij de overspannen manager of hulpverlener: vermoeidheid, burn-out